Instagram


Facebook

Enova støtter hydrogenprosjekter i maritim sektor med 1,12 milliarder kroner


2022-08-22

Færder Tankers LR2 er ett av skipene som får Enovastøtte.
Bild: Færder Tankers Norway AS
Færder Tankers LR2 er ett av skipene som får Enovastøtte.

Hydrogen kan bli en sentral klimaløsning i morgendagens Norge. Spesielt gjelder dette for maritim sektor og industrien.
– Lykkes vi her, vil Norge styrke sin posisjon som en drivkraft for utslippsfrie løsninger i skipsfarten, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova.


Her er bevilgningene:
• Enova støtter etableringen av fem produksjonsanlegg for fornybart hydrogen langs norskekysten med 669 millioner kroner.
• Enova støtter sju banebrytende hydrogen- og ammoniakkdrevne fartøy med 451,3 millioner kroner.

Merk: Mer detaljert oversikt over tildelingene lenger ned i teksten.

Muliggjør teknologiutvikling
Hydrogen er en stor mulighet for Norge, og Enovas tildelinger muliggjør videre og nødvendig teknologiutvikling. Det sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide:

– Norge er en energi- og skipsfartsnasjon og har gode forutsetninger for å lede an i teknologiutvikling for den grønne omstillingen. Hydrogen og grønn maritim industri er to av syv satsingsområder i veikartet for et grønt industriløft som regjeringen lanserer i dag. Enovas støtte på over en milliard kroner til fem hydrogenknutepunkter og sju hydrogendrevne skip støtter opp under dette grønne industriløftet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Olje- og energiministeren støtter tilsagnene:

– Regjeringen har betydelige ambisjoner knyttet til utviklingen av hydrogen og ønsker å bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen produsert med ingen eller lave utslipp. Vi har styrket arbeidet med hydrogen fra første dag. Det er gledelig at det er en lang rekke hydrogenprosjekter langs hele verdikjeden under utvikling i hele Norge. Det grønne industriløftet til regjeringen vil bidra ytterligere til utviklingen av hydrogen i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).


Hydrogen til 40 fartøy
De fem produksjonsanleggene for fornybart hydrogen vil etablere en infrastruktur som vil muliggjøre videre teknologiutvikling i bransjen. Knutepunktene vil også kunne levere drivstoff til de hydrogendrevne fartøyene som Enova har støttet.

– Disse skipene er blant de første i verden til å benytte hydrogen til framdrift, og knutepunktene som nå støttes av Enova vil sørge for at drivstoffet blir tilgjengelig for dem. Til sammen vil knutepunktene ha en kapasitet til å levere hydrogen til mellom 35 og 40 fartøy, sier Nakstad.


Lære av prosjektene
I desember i fjor delte Enova også ut over en milliard kroner til tre hydrogenprosjekter. Disse prosjektene bidrar også til teknologiutvikling og demonstrasjon innen produksjon og bruk av hydrogen.

– Det er nå viktig at alle parter lærer av teknologiutviklingen i disse prosjektene. Nå vil Enova følge teknologi- og markedsutviklingen nøye framover, sier Nakstad.

Her er tildelingene:
Knutepunktene:
Disse fem prosjektene får støtte:

Glomfjord: Enova støtter produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Glomfjord med opptil 150 millioner kroner. Målet er å etablere et anlegg i Glomfjord i Meløy kommune og levere komprimert hydrogen per dag til kunder innen sjø- og landtransport. Eierne av Glomfjord Hydrogen AS er Greenstat ASA, Nel ASA, Meløy Energi AS og Troms Kraft AS.

Rørvik: Enova støtter produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Rørvik med opptil 125,7 millioner kroner. I prosjektet Hydrogenknutepunkt Rørvik vil NTE og H2 Marine i samarbeid med flere aktører bygge et hydrogenproduksjonsanlegg, for å kunne levere hydrogen til et bredt utvalg av fartøy.

Hitra: Enova støtter produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Hitra med opptil 113 millioner kroner. Produksjonsoppstart planlegges i 2025. Hydrogenknutepunkt Midt-Norge er et fellesprosjekt mellom TrønderEnergi og Statkraft som ønsker å etablere et anlegg for hydrogenproduksjon og -bunkring på Hitra Industripark og Kysthavn, Jøsnøya.

Florø: Enova støtter HyFuels produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Florø med opptil 132 millioner kroner. Fjord Base Holding (FBH) har sammen med Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) og Gasnor AS etablert HyFuel AS.

Kristiansand: Enova støtter Hydrogenknutepunkt Agder med opptil 148 millioner kroner. Målet er å produsere og selge komprimert hydrogen til båter som er i rute via Kristiansand. Hydrogenknutepunkt Agder ledes av selskapene Everfuel AS og Greenstat ASA i samarbeid med etablert industri i EYDE nettverket og andre aktører.


Fartøyene:
Disse sju skipene får støtte:

Færder Tankers Norway AS: Enova støtter verdens første ammoniakkdrevne tank- og bilskip med totalt 205,6 millioner kroner. Færder Tankers AS vil bygge to tankskip og to bilskip som tar i bruk ammoniakk som drivstoff. De fire fartøyene første deep sea-fartøyene som kan gå tilnærmet utslippsfritt.

Ocean Infinity: Enova støtter verdens første hydrogendrevne containerskip med 148,6 millioner kroner. Ocean Infinity vil bygge de to første containerskipene som tar i bruk hydrogen som drivstoff. Målet er å tilby en utslippsfri sjøtransport av containere mellom Rotterdam og Oslofjorden. Skipene skal gå i langtidskontrakt for Samskip og er støttet gjennom Pilot-E.

Thor Dahl bulk: Enova støtter et hydrogendrevet bulkfartøy med 97 millioner kroner. Thor Dahl bulk (TD) vil bygge bulkfartøyet. Fartøyet vil benytte komprimert hydrogen ved bruk av brenselceller.


Kilde: Enova


Tipsa en vän Skriv ut
Mest lästa

Elteco

Batcofra

Ramirent

Rosendalmaskin

HBM
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624


Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Sverige


Spørsmål:
info(at)unicamedia.se
Annonse:
annons(at)unicamedia.se