Instagram


Facebook

Sporveien sliper trikkeskinnene gjennom sommeren


2023-08-07

<span>Sliping av trikkeskinnene er nødvendig vedlikehold som må gjøres når trikken er ute av drift om natten. </span>
Bild:Sporveien AS
Sliping av trikkeskinnene er nødvendig vedlikehold som må gjøres når trikken er ute av drift om natten. 

I løpet av åtte sommeruker vil Sporveien gjennomføre skinnesliping av byens trikkespor. Slipingen er viktig for å vedlikeholde skinnene og redusere slitasje.

 


Hver sommer gjennomfører Sporveien sliping av trikkeskinnene som et nødvendig vedlikeholdstiltak, for å redusere slitasjen fra den daglige driften. Sliping kan også bidra til å redusere støy fra trikken.

Årets skinnesliping starter mandag 10. juli og er planlagt å vare til og med august, og sannsynligvis litt inn i september.

– Det er de mest slitte områdene av trikkenettet som skal slipes. I tillegg skal også nye trikkespor gås over med slipemaskinen. Skinnesliping er et tiltak som reduserer slitasje, og som mange steder har god effekt på støy fra trikken. For Sporveien er det viktig å kunne gjennomføre dette nødvendige tiltaket gjennom sommerukene, sier Morten Nydahl, som er avdelingsleder for spor og baneteknikk i Sporveien.

Sliper trikkenettet del for del
Sommerens skinnesliping starter oppe på Grefsenplatået, og går nedover forbi Glads vei mot Disen. Etter dette blir det sliping av skinner mer eller mindre over hele byen – mellom Biermanns gate og Birkelunden, fra Jernbanetorget til Tinghuset og mellom Adamstuen og Forskningsparken, fra Solli til Skøyen, og over Frogner plass til Majorstuen.

Det skal også slipes trikkespor i Bogstadveien og Homansbyen, ved Ruseløkka og over Aker brygge, på strekningene Lilleaker–Øraker, Ullern–Furulund og Abbediengen–Skøyen, samt i den nedre delen av Ekebergbanen.

Til slutt slipes strekningen fra Sinsenkrysset forbi Rosenhoff og Carl Berner ned til Sofienberg og Nybrua.

Skinneslipemaskin i arbeid
I løpet av de nærmeste åtte ukene vil utvalgte deler av trikkenettet bli slipt ved hjelp av en skinnesliper. I praksis gjøres dette ved hjelp av en maskin som kjører i trikketraseen og samtidig sliper sporene. Når arbeidet er planlagt ferdig i starten av september, vil Sporveien ha slipt om lag 9,5 kilometer trikkespor av det totale linjenettet som totalt er 42,8 kilometer.

 

Tradisjonsrikt sommerarbeid: Oslos trikkeskinner må slipes for å redusere slitasje og støy. I sommer slipes rundt en fjerdedel av trikkesporene i byen. Foto: Sporveien AS

Naboer blir varslet
Arbeidet med skinneslipingen må nødvendigvis utføres om natten når trikken er ute av drift. Skinnesliperen kan periodevis generere noe støy, men arbeidet er ikke å anse som sterkt støyende. Maskinen beveger seg ganske raskt forbi langs sporet, slik at belastningen for de fleste beboerne langs trikkelinjen begrenses til én natt.

Noen steder skal imidlertid både utgående spor (fra sentrum) og inngående spor (mot sentrum) slipes, og da blir det nattarbeid totalt to netter på disse delstrekningene.

Sporveien sender ut varsel til berørte naboer i forkant av arbeidet.

– Vi beklager eventuelle ulemper som arbeidet medfører, og retter en stor takk for tålmodigheten til dem som blir berørt. Sporveien er opptatt av å ha en god dialog med naboer langs traseene der vi skal slipe, og vi sørger for å varsle så presist og nøyaktig som mulig i områdene der vi arbeider, sier Morten Nydahl i Sporveien.


Källa: Sporveien


Tipsa en vän Skriv ut
Mest lästa

Elteco

Batcofra

Ramirent

Rosendalmaskin

HBM
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624


Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Sverige


Spørsmål:
info(at)unicamedia.se
Annonse:
annons(at)unicamedia.se